ceccar
cafr
unpir

anevar
 • vitrina cu diplome
 • trofee - topul firmelor
 • trofee - topul firmelor
 • trofee - topul firmelor
 • certificat membru
 • autorizatie cafr
 • autorizatie ceccar
 • certificat iso
 • diploma topul national - loc 8
 • diploma de excelenta
 • diploma topul national - loc 2
 • diploma topul national - loc 13
 • diploma topul national - loc 26
 • diploma topul national - loc 4
 • diploma topul national - loc 1
 • distinctie de excelenta
 • premiu special
 • diploma topul national - loc 1
 • diploma topul national - loc 1

SIOMAX este un brand de succes pe plan local si national care cuprinde două entităţi juridice: SC SIOMAX SRL şi SIOMAX SPRL, care desfasoara activitati profesionale specific, asigurand peste 50 % din piata liber profesionista din domeniile de audit financiar, insolventa, evaluare, evidenta si expertiza contabila.

Locul I in Topul Firmelor si Trofeele de Excelenta au revenit in ultimii 15 ani firmei noastre ca o apreciere a activitatii desfasurate in acest domeniu.

Peste 1600 de firme gestionate in procedura de insolventa, evidenta contabila la peste 300 de firme lunar, peste 70 de rapoarte de audit financiar in fiecare an si peste 100 de rapoarte de evaluare anual, reprezinta doar o sumara descriere a activitatii noastre.

SIOMAX aplică cu consecvenţă o politică de resurse umane care să conducă la creşterea performanţelor firmei şi să asigure un cadru optim de implicare, dezvoltare şi motivare a tuturor angajaţilor săi. Politica de resurse umane se întemeiază atât pe tradiţiile cultivate de companie de-a lungul existenţei sale, cît şi pe valorile economiei de piaţă.

Asigurarea unei calităţi superioare, în permanentă perfecţionare a managementului societăţii constituie principalul obiectiv pentru întregul personal de decizie. Performanţele activităţii sunt atribuite întregului personal ce lucrează în echipă. De altfel, respectarea şi îndeplinirea atribuiţilor administratorului şi lichidatorului judiciar reprezintă obiectivul de bază pentru întreg personalul, începand de la inventariere, conservare, paza patrimoniului societăţii aflate sub incidenţa Legii 85/2006 şi nu în ultimul rând coordonarea întregii activităţi necesare închiderii procedurilor. Există, totodată, o grijă deosebită în sensul recuperării debitelor şi reîntregirii patrimoniului societăţilor aflate în procedură.

SC SIOMAX SRL - Principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie consultanţa pentru persoane fizice sau juridice, dar şi consultanţă în probleme de management financiar-contabil, comercial, economic, marketing, vînzări şi audit financiar, planuri de fezabilitate în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile.

SC SIOMAX SRL este autorizată de organizaţii profesionale importante din România, precum:

- CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI
- CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
- ASOCIAŢIA EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA

Menţionăm, de asemenea, că pentru orice activitate cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, experţi evaluatori.

De la înfiinţare şi până în prezent, echipa noastră s-a preocupat de perfecţionarea metodelor de lucru utilizate. În fapt, toţi membrii echipei au participat la perfecţionarea continuă profesională şi a metodelor de lucru în vederea asigurării de servicii moderne şi complete clienţilor, la un standard ridicat de profesionalism.

Stilul de lucru instituit de conducerea firmei a asigurat o serie de rezultate remarcabile în activitatea desfaşurată, concretizate în special în găsirea celor mai bune soluţii:

- de auditare a situaţiei financiar-economice;
- de conducerea evidenţelor contabile;
- de consultanţă economico-financiară în vederea măririi performanţelor economice şi evitării situaţiilor de criză
- de finanţare
- de evaluare

Acest lucru permite înţelegerea corespunzătoare a fenomenelor economice, sociale, financiare ceea ce duce, în ultimă instanţă la obţinerea performanţelor în acest domeniu.

De mai bine de 25 de ani activitatea firmei a crescut mereu, ajungand in ultimii 15 ani ca, SIOMAX SRL sa se claseze pe locul I in ramura sa de activitate, fiind liderul clasamentului si mentorul multor tineri care pasesc in aceste profesii. Trofeele de excelenta obtinute pentru activitatea depusa sunt un lucru obisnuit al firmei noastre.

SIOMAX SPRL - Principalul obiect de activitate al societăţii îl constituie exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Logistica din dotare cât şi condiţiile de lucru permit abordarea şi desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite de calitate, indiferent de dimensiunile sau complexitatea dosarelor aflate sub incidenţa Legii 85/2006, Legii 85/2014 şi Legii 31/1990.

SIOMAX SPRL este înscrisă în Registrul Societăţilor Profesionale ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România cu numărul 0024. Menţionăm, de asemenea, că pentru orice activităţi cu un specific strict avem contracte de colaborare cu firme specializate sau specialişti recunoscuţi (persoane fizice) cum ar fi: case de avocatură, chimişti, firme de pază şi protecţie, experţi evaluatori. Acest lucru permite înţelegerea corespunzătoare a fenomenelor economice, sociale, financiare, ceea ce duce, în ultimă instanţă la obţinerea performanţelor în acest domeniu. Societatea provine din transformarea, în baza O.U.G. 96/2006 şi a Legii 254/2007, a S.C. SIOMAX S.R.L. societate care în acest domeniu activează din 13.12.2002 şi are în istoricul său peste 1600 de societăţi în diferite etape ale procedurii.

SIOMAX SPRL este clasata pe locul I in domeniul insolventei din zona si asigura peste 50 % din piata insolventei locale, in fiecare an.

Pentru asigurarea serviciilor cu mai multa promptitudine, SIOMAX SPRL a deschis o filial cu acelasi obiect de activitate, SIOMAX FILIALA BUCURESTI SPRL.

Toate serviciile noastre se adresează firmelor, organizaţiilor diverse dar si persoanelor fizice interesate.